Doe mee met Last Man Standing!

Op 22 juni staan honderden mensen zo lang mogelijk op een paal in het water bij Strand Horst in Ermelo om aandacht te vragen voor (het voorkomen van) psychische problemen bij jongeren.

Met dit bijzondere event willen we geld ophalen voor o.a. voorlichting op scholen via de MIND Young Academy en goede hulp en advies aan jongeren met psychische klachten.

Schrijf je nu in en maak samen met vele anderen een krachtig statement! Het wordt een bijzondere uitdaging die je niet snel zult vergeten. Bekijk hier de aftermovie van vorig jaar. Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je op www.lastmanstanding.nl.

Nieuwe website www.uitlegzorgverzekering.nl

Zorgverzekering Nederland vindt het belangrijk dat elke Nederlander weet hoe de basisverzekering voor de zorg werkt. Speciaal voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking hebben ze daarom een speciale website gemaakt. Ze hebben dit gedaan in samenwerking met Leer Zelf Online, Pharos experticecenrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn. Deze website legt op eenvoudige wijze uit hoe de basisverzekering voor de zorg werkt. Zo wordt stap voor stap met voorbeelden bijv. duidelijk gemaakt wat het eigen risico en de eigen bijdrage inhouden en hoe het zit met zorgtoeslag.

 

bron: www.zn.nl, bericht van 18 december 2017

 

Nieuwe website uitlegzorgverzekering

Nieuwe website www.uitlegzorgverzekering.nl

Zorgverzekering Nederland vindt het belangrijk dat elke Nederlander weet hoe de basisverzekering voor de zorg werkt. Speciaal voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking hebben ze daarom een speciale website gemaakt. Ze hebben dit gedaan in samenwerking met Leer Zelf Online, Pharos experticecenrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn. Deze website legt op eenvoudige wijze uit hoe de basisverzekering voor de zorg werkt. Zo wordt stap voor stap met voorbeelden bijv. duidelijk gemaakt wat het eigen risico en de eigen bijdrage inhouden en hoe het zit met zorgtoeslag.

bron: www.zn.nl, bericht van 18 december 2017

Opnieuw toename van dwang in de GGz

In 2016 is het gebruik van dwang in de GGz opnieuw toegenomen. Dit blijkt uit informatie van de Raad van de Rechtspraak. Als oorzaken hiervoor worden genoemd: de slechte toegang tot de GGz en een tekort aan vrijwillige zorg (lange wachtlijsten, weinig bemoeizorg en time-out voorzieningen). Hierdoor raken mensen eerder in een crisis en komen ze uiteindelijk gedwongen in zorg. Zo was het aantal keren dat IBS (in bewaringstelling) werd toegepast in 2015 nog 8171 en nam dit in 2016 toe tot 8605.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (MIND LPPG) heeft hierover op 24 november jl een brief gestuurd aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor VWS. Op 29 november jl. debatteerde deze commissie met de nieuwe staatssecretaris Blokhuis over de GGz. In deze brief doet MIND LPPG voorstellen op het gebied van betere samerwerking, preventie en vroegtijdige hulp en wachttijden. Zo pleiten ze o.a. voor instelling van een doorzettingsmacht, spoedige besluitvorming over de toegang van GGz-cliënten tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz), stimuleren van ambulente zorg en instelling van een 24/7-meldpunt voor meldingen van personen met verward gedrag. MIND LPPG is voorstander van een snelle invoering van de nieuwe Wet verplichte GGz (WvGGz) onder de voorwaarde dat de wet goed gemonitord wordt. Deze wet is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

 

bron: website MIND LPPG, 28 november 2017

 

http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003479

GGz-patiënteninformatie op website Thuisarts.nl

Om de inhoud van de vele nieuwe zorgstandaarden en generieke modules voor de GGz voor patiënten toegankelijker te maken, werkt het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) samen met Thuisarts.nl
Dit is de medische voorlichtingssite van de huisartsen, die veel wordt gebruikt door patiënten en naasten. Hierop worden vragen beantwoord als: welke behandelingen zijn er mogelijk voor mijn depressie of hoe betrek ik mijn partner bij mijn angststoornis? GGz-patiënten beginnen hun zorgtraject vaak bij huisartsen, daarom is het slim om via de huisarts patiënteninformatie aan te bieden. Voor wie meer wil weten, zijn de zorgstandaarden en generieke modules zelf digitaal te raadplegen via kwaliteitsontwikkelingggz.nl

bron: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, 29 november 2017

Vriendenhuis

VriendGGz presenteert boek.

De organisatie VriendGGz heeft in de stad Groningen een Vriendenhuis. Het vriendenhuis is een combinatie van verblijf en activiteitencentrum. Hier kunnen mensen met een psychische en/of sociale beperking de middelen krijgen om, naar vermogen en met hun beperking mee te kunnen doen in de samenleving.
VriendGGz presenteerde op 25 oktober in een goed bezochte bijeenkomst het boek “De wijze van Vriend”.
Meer over deze presentatie en vriendGGz

Tweede netwerkbijeenkomst

Na succesvol eerste netwerkbijeenkomst een tweede bijeenkomst in de planning.

Op 16 mei jongstleden heeft het GGz Belangenplatform een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Daarbij mochten wij bijna 35 mensen van verschillende patiëntenorganisaties, cliëntenraden en zorgaanbieders verwelkomen. Wij zijn blij over die hoge opkomst en de enthousiaste deelname.

De werkgroep Lokale Versterking is momenteel druk bezig om een tweede bijeenkomst te organiseren op 3 oktober.
We hopen dat dit een goede voortzetting wordt op de samenwerking met de cliëntenraden, patiëntenverenigingen en familieraden.