Werkgroep PR

Wie zijn we Een groep van totaal 10 vrijwilligers die ervoor zorgt dat de PR voorziening van het platform via verschillende kanalen (b.v. op papier, digitaal) beschikbaar is Wat doen we Als werkgroep PR verzorgen wij de informatievoorziening van het platform. Dit doen wij door de algemene informatie van het platform op de website actueel…

Lees meer Werkgroep PR

Cheiron

Werkgroep Cheiron Wie zijn wij? Werkgroep Cheiron bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die affiniteit hebben met alternatieve- en complementaire (aanvullende) geneeswijzen (CAG).

Lees meer Cheiron

Landelijk Beleid

Wie zijn we De werkgroep Landelijk Beleid houdt zich bezig met landelijke collectieve belangenbehartiging ten behoeve van de doelgroep van het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen. Momenteel bestaat de werkgroep uit 4 vrijwilligers. Het belangenplatform is lid van de landelijke organisatie MIND Wat doen we De werkgroep onderhoudt contacten met Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Dit is…

Lees meer Landelijk Beleid

Lokale Versterking

Wat willen we bereiken De werkgroep Lokale Versterking heeft als doel het vergroten/verbeteren van de concrete mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van de doelgroep van het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen. Hoe doen we dat De werkgroep wil dit bereiken door het ophalen van wensen, knelpunten etc. Dit doen ze bij de doelgroep en haar vertegenwoordigende organisaties. Ze…

Lees meer Lokale Versterking

Netwerk

Het Ggz-Belangenplatform is een organisatie, die opkomt voor de collectieve belangen van mensen met psychische klachten en/of verslavingsproblematiek. Om collectieve belangen te behartigen is het belangrijk dat je veel signalen krijgt van de mensen die het betreft.

Lees meer Netwerk

Samen Sterk zonder Stigma

Wat doet deze werkgroep De werkgroep Samen Sterk zonder Stigma geeft voorlichting aan organisaties over (zelf)stigma in de samenleving. Bijvoorbeeld over de gevolgen van stigma en zelfstigma bij manisch-depressiviteit, autisme, verslaving en anorexia. Zelfstigma is het negatieve beeld van jezelf, waar je je naar gaat gedragen. Dit zelfstigma wordt gevoed door de samenleving. Waarom doen…

Lees meer Samen Sterk zonder Stigma

Steunpunt Sociale Zekerheid Groningen

STEUNPUNT SOCIALE ZEKERHEID GRONINGEN (SSZG) Voor wie is het Steunpunt Sociale Zekerheid Groningen? Voor iedereen, die vragen heeft over de sociale zekerheid in het algemeen. En voor mensen, met psychische klachten, dan wel met een psychische achtergrond en/of verslavingsproblematiek, die vragen hebben. Wie zijn het Steunpunt Sociale Zekerheid Groningen? Een groep vrijwilligers, die bestaat uit…

Lees meer Steunpunt Sociale Zekerheid Groningen

Themamiddagen

Het GGz-Belangenplatform organiseert jaarlijks 10 themamiddagen waar sprekers voorlichting geven over diverse onderwerpen.  Lees verder …   Themamiddag over “Autisme Herkennen” in Zuidhorn Jans Bos van zaVie heet iedereen welkom en opent de themamiddag. Ellen Diemers, consulent van Autisme Netwerk geeft de presentatie samen met een ervaringsdeskundige Coen Hut. Lees verder     Wat zijn…

Lees meer Themamiddagen