Wie zijn wij
Wij zijn het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen (PGGzG). Samen met circa 40 (ervaringsdeskundige) vrijwilligers en één coördinator functioneren wij, als onderdeel van Zorgbelang Groningen, als onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ontvangen subsidies vanuit de provincie Groningen.

Voor wie
Wij komen op voor de belangen van mensen met psychische en/of verslaving ervaring(en).
Onze achterban bestaat uit alle inwoners van de provincie Groningen en hun naastbetrokkenen.
Zij kunnen lid zijn bij (zorg)aanbieders in de vorm van patiënten/cliëntenorganisaties en/of familieorganisaties waar wij relationele contacten mee hebben, dit hoeft echter niet.

Wat doen wij
Wij maken de verbinding met onze doelgroep door hun belangen te vertalen naar onze vrijwilligersactiviteiten in werkgroepen en/of samenwerkingsprojecten. Onder andere op het gebied van wonen, werken (dagbesteding, onderwijs, inkomen) en welzijn (sociale contacten, deelname mogelijkheden samenleving).
Onze doelgroep kan onze belangenbehartiging diensten ervaren in de vorm van; persoonlijke gesprekken, netwerkmiddagen, klankbordgroepen, cliëntenraden, themamiddagen, voorlichting en informatievoorziening.

Wat willen wij bereiken?
Wij willen de maatschappelijke positie van onze doelgroep en/of achterban in hun omgeving verbeteren.

Hoe kun je ons benaderen?
Voor vragen, opmerkingen en/of belangstelling kun je contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator, Connie Eldering.